Results for digitale

 
 
digitale
Digitaal Wikipedia.
Conversie tussen verschillende soorten analoge informatie bewerken brontekst bewerken. Voor een juist begrip van de algemene omgeving van een digitaal systeem is het belangrijk hoe een digitaal systeem met de buitenwereld communiceert. Voor een analoge convertor wordt soms de algemene term transducer gebruikt, met name als er energie van betekenis bij te pas komt, waarbij het rendement belangrijk is. Meestal worden meer specifieke namen gebruikt. Conversie van informatie van de buitenwereld naar analoge elektronische informatie bewerken brontekst bewerken. Voor dit soort functies wordt ook wel de term sensor gebruikt, met name als de nadruk ligt op grote gevoeligheid, m.a.w.
digitale
Digitale aangifte erfbelasting 2019.
Digitale aangifte erfbelasting 2019. Formulier online invullen en versturen. Digitale aangifte erfbelasting 2019. Met dit formulier doet u aangifte erfbelasting voor een overlijden in 2019. Als u digitaal aangifte doet, hebt u een DigiD nodig. Hebt u nog geen DigiD?
21e eeuwse vaardigheden Digitale Intelligentie.
Op 28, 29 en 30 oktober vindt de Driedaagse Digitale Intelligentie plaats in Zeist: de training bij het boek Digitale Intelligentie, bedoeld voor leidinggevenden en bestuurders binnen de overheid en het onderwijs. Het doel van de driedaagse is het merkbaar ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden, waarbij toename van de eigen wendbaarheid voorop staat.
Digitale economie ACM.nl.
Uit de reacties die de ACM tijdens de online consultatie in december 2019 op haar agenda heeft ontvangen, blijkt dat mensen zorgen hebben over het gebrek aan transparantie in de digitale wereld en de snelle groei van grote techbedrijven. In 2020 werkt de ACM aan haar opdracht om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven door verscherpte aandacht te hebben voor de volgende onderwerpen binnen de digitale economie.:
Digitale geletterdheid Curriculum.nu.
Welkom op de pagina van het leergebied Digitale geletterdheid. Hier presenteren de leraren en schoolleiders van het ontwikkelteam Digitale geletterdheid hun voorstellen voor een herzien curriculum. Bekijk hier de inhoud van het voorstel op hoofdlijnen en een schematische weergave van de inhoud.
dbnl digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren. DBNL Logo. DBNL Logo.
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren DBNL is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
Digitale Identiteitslab Digitale Identiteitslab Digitaleoverheid.nl.
Verdiep je in de wereld van digitale identiteit en ontdek de verschillende manieren waarop je dit vraagstuk kunt bekijken. Van technologie tot filosofie, uiteindelijk gaat het Digitale Identiteitslab over alle Nederlanders. De uitkomsten van het Digitale Identiteitslab zijn begin 2019 gepubliceerd in het rapport Digitale Identiteit: een nieuwe balans.
Digitale transformatie Netvlies.
Digitale opslag van informatie maakt het mogelijk verbanden te leggen tussen gegevens, klantdata te verrijken en informatie te vergelijken. Door gebruik te maken van deze digitale mogelijkheden kan de organisatie zich volledig richten op de klant en effectiever inspelen op veranderingen.
Principes voor de digitale samenleving VNG.
Dit geldt ook voor de toegankelijkheid en veiligheid van de digitale openbare ruimte. Begin dit jaar heeft de Commissie Informatiesamenleving de VNG daarom geadviseerd een werkgroep van gemeenten op te richten om op dit onderwerp tot gezamenlijke principes te komen.
Digitale transformatie Digital PwC.
Voor businessvragen hebben wij experts in huis die uw sector kennen, verandermanagers, fiscalisten en financieel deskundigen zoals u ook bij andere projecten van ons gewend bent. Een belangrijk aspect bij digitale transformatie is de experience de beleving die door digitale middelen ontstaat.

Contact Us